Województwo warmińsko-mazurskie

DW 604 Robaczewo-Ruskowo

Z początkiem roku 2022 przystąpiliśmy do realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Ruskowo (DOL) w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark”. Prace zakończyliśmy w maju 2022r.

Przedmiotem kontraktu były roboty związane z budową zbiorników: retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych oraz infiltracyjnych. Zakres robót obejmował:

 • wykopy kubaturowe pod zbiorniki wraz z ich odwodnieniem,
 • profilowanie skarp,
 • wykonanie podłoża,
 • wykonanie umocnień dna i skarp zbiorników,
 • montaż komór drenażowych,
 • wykonanie obsypki z tłucznia wokół komór drenażowych,
 • ułożeniem geowłókniny, geomembrany i goekraty,
 • obsypanie skarp i dna rowu żwirem.
robaczewo-ruskowo-00
robaczewo-ruskowo-01
robaczewo-ruskowo-02
robaczewo-ruskowo-03
 

Mikroniwelacja Straduny

W miesiącach 12.2022-01.2023r. wykonywano prace w miejscowości Straduny koło Ełku, które były realizowane dla inwestora prywatnego. Roboty polegały na mikroniwelacji terenu.

mikroniwelacja-straduny-01
mikroniwelacja-straduny-00
mikroniwelacja-straduny-02
mikroniwelacja-straduny-03
mikroniwelacja-straduny-04
mikroniwelacja-straduny-05
mikroniwelacja-straduny-06
 

S61 Szczuczyn-Ełk

W okresie 01.10.2020 do 31.12.2021 realizowaliśmy kontrakt „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczuczyn – Węzeł Ełk Południe”. Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlano-montażowych na 16 zbiornikach retencyjnych.

Zakres prac obejmował:

 • roboty ziemne
 • ułożenie geomembrany lub geowłókniny
 • ułożenie płyt ażurowych
 • ułożenie geokraty
 • humusowanie
 • ułożenie płyt betonowych Yomb
szczuczyn-elk-00
szczuczyn-elk-01
szczuczyn-elk-02
szczuczyn-elk-03
szczuczyn-elk-05
szczuczyn-elk-04
szczuczyn-elk-07
szczuczyn-elk-06
szczuczyn-elk-08
szczuczyn-elk-09
szczuczyn-elk-10