Województwo warmińsko-mazurskie

DW 604 Robaczewo-Ruskowo

Z początkiem roku 2022 przystąpiliśmy do realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Ruskowo (DOL) w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Robaczewo – Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark”. Prace zakończyliśmy w maju 2022r.

Przedmiotem kontraktu były roboty związane z budową zbiorników: retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych oraz infiltracyjnych. Zakres robót obejmował:

 • wykopy kubaturowe pod zbiorniki wraz z ich odwodnieniem,
 • profilowanie skarp,
 • wykonanie podłoża,
 • wykonanie umocnień dna i skarp zbiorników,
 • montaż komór drenażowych,
 • wykonanie obsypki z tłucznia wokół komór drenażowych,
 • ułożeniem geowłókniny, geomembrany i goekraty,
 • obsypanie skarp i dna rowu żwirem.
robaczewo-ruskowo-00
robaczewo-ruskowo-01
robaczewo-ruskowo-02
robaczewo-ruskowo-03
 

Mikroniwelacja Straduny

W miesiącach 12.2022-01.2023r. wykonywano prace w miejscowości Straduny koło Ełku, które były realizowane dla inwestora prywatnego. Roboty polegały na mikroniwelacji terenu.

mikroniwelacja-straduny-01
mikroniwelacja-straduny-00
mikroniwelacja-straduny-02
mikroniwelacja-straduny-03
mikroniwelacja-straduny-04
mikroniwelacja-straduny-05
mikroniwelacja-straduny-06
 

S7 Napierki-Mława

W maju 2020r. przystąpiliśmy do realizacji inwestycji „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Napierki – Mława. Przedmiotem robót była budowa zbiorników retencyjnych.

Do wykonania było 20 zbiorników, których zakres robót obejmował:

 • wykonanie wykopów
 • wykonanie nadsypki z gruntu z wykopu
 • wykonanie podsypka piaskowa
 • ułożenie geomembrany
 • umocnienie skarp i dna zbiorników płytą ażurową
 • humusowanie i obsianie trawą.
napierki-mlawa-01
napierki-mlawa-00