Województwo mazowieckie

FARADAYA Warszawa

W maju 2021r zaczęliśmy realizację kontraktu na realizację robót ziemnych na obiekcie: 21-001 P3 WARSZAWA przy ulicy Faradaya. Prace zakończyliśmy w grudniu 2021r.

Zakres robót na tym kontrakcie obejmował:

 • usunięcie warstwy humusu na odkład lub z wywozem
 • wykop pod fundamenty
 • zasypki
 • wykop w nasyp
 • wykonanie wzmocnienia podłoża hali SPEK
 • rozbiórka ogrodzenia wraz z wywozem materiału
faradaya-warszawa-00
faradaya-warszawa-01
faradaya-warszawa-03
faradaya-warszawa-02
faradaya-warszawa-04
faradaya-warszawa-05
 

S7 Pieńki-Płońsk

W okresie 05.2020 – 06.2022 realizowaliśmy kontrakt „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki – Płońsk. Inwestycja dotyczyła budowy zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych w ilości 16 szt oraz rowów awaryjnych.

Roboty swoim zakresem obejmowały:

 • wykonanie wykopów
 • dociążenie
 • ułożenie płyt ażurowych na dnie i na skarpach
 • ułożenie płyt YOMB na zjazdach
 • ułożenie geomembrany
 • wykonanie podsypki piaskowej
 • humusowanie i obsianie skarp
 • umocnienie wylotów i wlotów skarp i dna płytkami betonowymi
 • wypełnienie otworów wlotów i wylotów rowów awaryjnych zaprawą cementowo-piaskową
 • posadowienie osadników prefabrykowanych.

 

S7 Strzegowo-Pieńki

W maju 2020r rozpoczęliśmy prace na kontrakcie „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo – Pieńki. Prace zakończyliśmy w czerwcu 2022r. W tym czasie wykonaliśmy 25 zbiorników retencyjnych.

Zakres robót obejmował:

 • wykonanie wykopów wraz z umocnieniem i odwodnieniem
 • wykonanie nasypów
 • humusowanie wraz z obsianiem
 • umocnienie płytami ażurowymi skarp i dna zbiornika
 • ułożenie na zjazdach płyt Yomb
 • wykonanie podsypki piaskowej i podbudowy związanej cementem
 • wbudowanie krawężników
 • ułożenie geomembrany i jej dociążenie
 • ułożenie geowłókniny
 • wykonanie osadników betonowych
 • wykonanie schodów i poręczy
 • wykonanie rowów wraz z umocnieniem
 • umocnienie przelewów awaryjnych
 • wykonanie podsypki piaskowej
 • umocnienie rowu darniną.
strzegowo-pienki-00
strzegowo-pienki-01
strzegowo-pienki-02