Województwo podlaskie

DP Rutka Tartak

W IV kwartale 2021r. realizowaliśmy zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny-Ejszeryszki-Rutka Tartak w km 9+170 - 11+170”
Przedmiotem kontraktu było kompleksowe wykonanie robót drogowych. Prace polegały na:

 • wykarczowaniu zagajników i krzaków,
 • rozbiórce nawierzchni bitumicznej,
 • wykonanie wykopów i nasypów,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • podbudowa z gruntu stabilizowanego,
 • wykonanie przepustów,
 • umocnienia skarp, dna kanałów poboczy i rowów,
 • wykonanie ścieków skarpowych,
 • ustawienie oznakowania pionowego.
dp-rutka-tartak-00
dp-rutka-tartak-03
dp-rutka-tartak-04
dp-rutka-tartak-06
dp-rutka-tartak-05
dp-rutka-tartak-07
dp-rutka-tartak-08
dp-rutka-tartak-09
dp-rutka-tartak-10
dp-rutka-tartak-11
dp-rutka-tartak-12
dp-rutka-tartak-13
dp-rutka-tartak-14
dp-rutka-tartak-15
dp-rutka-tartak-16
dp-rutka-tartak-18
dp-rutka-tartak-17
dp-rutka-tartak-19
dp-rutka-tartak-20
dp-rutka-tartak-22
dp-rutka-tartak-21
dp-rutka-tartak-23
dp-rutka-tartak-24
dp-rutka-tartak-25
dp-rutka-tartak-26
dp-rutka-tartak-28
dp-rutka-tartak-27
dp-rutka-tartak-29
dp-rutka-tartak-30
dp-rutka-tartak-31
dp-rutka-tartak-32
dp-rutka-tartak-33
dp-rutka-tartak-34
dp-rutka-tartak-35
dp-rutka-tartak-02
dp-rutka-tartak-01
 

Lasy Państwowe

W 11.2021r. realizowaliśmy roboty dla Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Augustów. Prace były realizowane na zadaniu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmiany klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych’’ - PAKIET I - Budowa urządzeń małej retencji i szczególne korzystanie z wód w Nadleśnictwie Augustów - Leśnictwo Jastrzębna.

Przedmiotem umowy była rozbudowa zbiornika małej retencji i budowa urządzeń małej retencji. Zakres robót obejmował:

Roboty przygotowawcze i wykończeniowe:

 • mechaniczne karczowanie pni drzew
 • oczyszczenie terenu po karczunku
 • wykonanie i rozbiórka zapór piętrzących
 • plantowanie skarp grobli
 • humusowanie skarp wraz obsiewem trawami.

Roboty ziemne i umocnieniowe:

 • wykopy pod umocnienie i narzut kamienny
 • wykopy, zebranie warstwy organicznej pod groblę
 • wykonanie ścianek szczelnych
 • wykonanie palisad stabilizujących narzut kamienny
 • wykonanie narzutu kamiennego w dnie i na skarpach przy progach
 • ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny.

 

S61 Raczki-Wysokie

W okresie 07.2020r. do 05.2021 realizowaliśmy budowę 8 zbiorników retencyjnych na kontrakcie „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Szczuczyn – Budzisko, odcinek: węzeł Wysokie – m. Raczki”.

Zakres robót obejmował:

 • profilowanie podłoża
 • ułożenie płyt ażurowych
 • ułożenie bentomaty lub geomembrany
 • ułożenie geowłókniny
 • ułożenie geosiatki
 • wykonanie zjazdów z płyt betonowych Yomb
 • humusowanie.
raczki-wyoskie-01
raczki-wyoskie-00
raczki-wyoskie-02
raczki-wyoskie-03
raczki-wyoskie-04
raczki-wyoskie-05
raczki-wyoskie-06
raczki-wyoskie-08
raczki-wyoskie-07
raczki-wyoskie-09
raczki-wyoskie-10
 

S61 Stawiski-Szczuczyn

Od czerwca 2020 do czerwca 2021 realizowaliśmy prace na kontrakcie „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyn, na długości około 18,002 km (S61). Roboty polegały na wykonaniu zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.

Zakres robót obejmował:

 • roboty ziemne – wykopy
 • ułożenie płyt ażurowych
 • ułożenie bentomaty lub geomembrany
 • ułożenie geowłókniny
 • umocnienia i budowle z betonu hydrotechnicznego
 • umocnienia wlotów i wylotów oraz przelewów brukiem kamienny
 • usypanie warstwy dociążającej z piasku na zbiornikach z balastem.
stawiski-szczuczyn-00
stawiski-szczuczyn-01
stawiski-szczuczyn-02
stawiski-szczuczyn-03
stawiski-szczuczyn-04
stawiski-szczuczyn-05
stawiski-szczuczyn-07
stawiski-szczuczyn-06
stawiski-szczuczyn-08
stawiski-szczuczyn-09
stawiski-szczuczyn-11
stawiski-szczuczyn-10
stawiski-szczuczyn-12
stawiski-szczuczyn-13