Budowa zbiorników retencyjnych

Zajmujemy się budową zbiorników retencyjnych różnej wielkości. Do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny. Dobieramy odpowiednie parametry zbiorników, rodzaj konstrukcji oraz głębokość posadowienia.

Budowę zbiorników retencyjnych jesteśmy w stanie przeprowadzić nawet w trudnych warunkach – przy niewielkiej ilości miejsca i wysokim poziomie wody gruntowej. Powierzone nam prace wykonujemy z maksymalną precyzją. Wykorzystujemy niezawodne koparki i inne ciężkie maszyny.

Każdy zbiornik poddawany jest próbie szczelności.

 

Jakie są etapy tworzenia zbiorników retencyjnych?

Budowa zbiorników retencyjnych obejmuje:

  • wykonanie wykopów i transport urobku
  • przeprowadzenie prac wzmacniających podłoże, takich jak stabilizacja, zastosowanie geosyntetyków
  • wykonanie umocnień dna i skarp zbiorników za pomocą płyt ażurowych i geokraty
  • wykonanie wlotów i wylotów (rowów i kanałów) do zbiornika

Zbiornik

Czym są zbiorniki retencyjne?

Zbiorniki retencyjne to sztucznie utworzone akweny, które służą gromadzeniu wód opadowych, rozsączaniu wód do gruntu lub doprowadzaniu do innego zbiornika.