OMT Chwaszczyno-Żukowo

Realizujemy zadanie inwestycyjne „ Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)”

Nasz zakres robót to kompleksowe wykonanie 18 zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych, w skład których wchodzą: roboty ziemnie, wykonanie podsypki z piasku, ułożenie geowłókniny, dociążenie zbiornika, uszczelnienie zbiornika geomembraną, wykonanie podbudowy i ułożenie płyt jomb, ułożenie płyt ażurowych, humusowanie skarp zbiornika z obsiewem traw, ustawienie krawężników oraz montaż prefabrykowanych wlotów wody do zbiornika wraz z wykonaniem obrukowania tych wlotów kamieniem polnym.

 

omt-chwaszczyno-zukowo-04
omt-chwaszczyno-zukowo-05
omt-chwaszczyno-zukowo-02
omt-chwaszczyno-zukowo-03
omt-chwaszczyno-zukowo-01