Podbudowy i warstwy stabilizujące drogi

Wykonujemy także podbudowy i warstwy stabilizujące drogi. Działamy rzetelnie i sprawnie.

 

Czym jest podbudowa drogi i jakie pełni funkcje?

Podbudowa drogi to część konstrukcji nawierzchni, która jest odpowiedzialna za przenoszenie i rozkład naprężenia wywołanego przez ruch przemieszczających się po danej drodze pojazdów. Odpowiednio wykonana podbudowa zapewnia także termoizolację niżej położonych warstw.

 

Stabilizacja

Przy budowie dróg najczęściej stosuje się stabilizację chemiczną. Proces ten polega na wymieszaniu powierzchniowej warstwy gruntu z odpowiednio dobranym rodzajem spoiwa hydraulicznego.

Spoiwem mogą być:

  • cement

Stabilizacja gruntu cementem polega na przygotowaniu odpowiedniej mieszanki gruntowo-cementowej, która następnie musi zostać wyprofilowana i zagęszczona.

  • żużel
  • popioły lotne

Stabilizacja może być przeprowadzana na miejscu. Taki rozwiązanie jest wybierane częściej, ze względu na wygodę i mniejsze koszty. Alternatywą jest wykonanie mieszanki grunt-spoiwo w węzłach stacjonarnych i przewiezienie jej w miejsce budowy. W takim przypadku możliwa jest lepsza kontrola jednorodności wbudowanego materiału.

Walec 03