S6 Leśnice-Bożepole Wielkie

Rozpoczęliśmy prace na zadaniu inwestycyjnym „ Budowa Drogi Ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)”.

Prace polegają na kompleksowym wykonaniu otwartych zbiorników retencyjnych, infiltracyjnych i retencyjno-infiltracyjnych w ilości 23 sztuk. Zakresem swoim obejmują: wykopy, ułożenie geowłókniny, wykonanie podsypki i rozłożenie geomembrany, ułożenie płyt ażurowych z wypełnieniem otworów kruszywem, zrobienie zjazdów z wyłożeniem ich płytami JOMB, wykonanie drenażu z montażem studni drenarskich i hydrostatycznych, montaż wylotów ze zbiornika oraz humusowanie z obsianiem traw.

 

s6-lesnice--bozepole-wielkie-wykop-04
s6-lesnice--bozepole-wielkie-wykop-05
s6-lesnice--bozepole-wielkie-wykop-03
s6-lesnice--bozepole-wielkie-wykop-02
s6-lesnice--bozepole-wielkie-wykop-01