Roboty ziemne związane z budową dróg

Roboty ziemne związane z budową dróg obejmują przede wszystkim:

  • wykonanie wykopów

Wykopy to budowle ziemne, które umożliwiają umieszczenie poszczególnych elementów w gruncie, na odpowiedniej głębokości. Jednym z podstawowych rodzajów wykopów są wykopy pod koryta, w których układana jest nawierzchnia. Przeciwdziałają one zaleganiu na drodze wody, która mogłaby stanowić zagrożenie dla użytkowników i wpływać negatywnie na materiał, z którego wykonana jest nawierzchnia.

  • tworzenie nasypów

Nasypy tworzymy w taki sposób, aby zniwelować ryzyko ich ewentualnego osunięcia. Najczęściej wykonujemy nasypy wraz z zagęszczeniem warstwowym.

Działamy rzetelnie, zwracając uwagę na każdy detal. Korzystając z naszych usług będziesz mieć gwarancję, że dana nawierzchnia zostanie ułożona w sposób bezproblemowy, a w trakcie jej wieloletniej eksploatacji nie pojawią się żadne nieprawidłowości.

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

Koparka kopiąca dziurę 02