Województwo pomorskie

 

S6 Leśnice-Bożepole Wielkie

Rozpoczęliśmy prace na zadaniu inwestycyjnym „ Budowa Drogi Ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)”.

Prace polegają na kompleksowym wykonaniu otwartych zbiorników retencyjnych, infiltracyjnych i retencyjno-infiltracyjnych w ilości 23 sztuk. Zakresem swoim obejmują: wykopy, ułożenie geowłókniny, wykonanie podsypki i rozłożenie geomembrany, ułożenie płyt ażurowych z wypełnieniem otworów kruszywem, zrobienie zjazdów z wyłożeniem ich płytami JOMB, wykonanie drenażu z montażem studni drenarskich i hydrostatycznych, montaż wylotów ze zbiornika oraz humusowanie z obsianiem traw.

 

s6-lesnice--bozepole-wielkie-wykop-04
s6-lesnice--bozepole-wielkie-wykop-05
s6-lesnice--bozepole-wielkie-wykop-03
s6-lesnice--bozepole-wielkie-wykop-02
s6-lesnice--bozepole-wielkie-wykop-01

 

 

OMT Chwaszczyno-Żukowo

Realizujemy zadanie inwestycyjne „ Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)”

Nasz zakres robót to kompleksowe wykonanie 18 zbiorników retencyjnych i infiltracyjnych, w skład których wchodzą: roboty ziemnie, wykonanie podsypki z piasku, ułożenie geowłókniny, dociążenie zbiornika, uszczelnienie zbiornika geomembraną, wykonanie podbudowy i ułożenie płyt jomb, ułożenie płyt ażurowych, humusowanie skarp zbiornika z obsiewem traw, ustawienie krawężników oraz montaż prefabrykowanych wlotów wody do zbiornika wraz z wykonaniem obrukowania tych wlotów kamieniem polnym.

 

omt-chwaszczyno-zukowo-04
omt-chwaszczyno-zukowo-05
omt-chwaszczyno-zukowo-02
omt-chwaszczyno-zukowo-03
omt-chwaszczyno-zukowo-01