DW513 Lidzbark Warmiński-Wozławki

Prace wykonywane są na zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki”.

W ramach inwestycji zaprojektowano 8 zbiorników retencyjnych na wody opadowe. Zbiorniki o kształcie prostokątnym w planie oraz przekroju trapezowym. Konstrukcja szczelna, na podłożu warstwa podbudowy stabilizowanej cementem 2,5 MPa, skarpy i dno uszczelnione geomembraną PVC, następnie podsypka piaskowa, geowłóknina i na dnie zbiornika płyty ażurowe z otworami wypełnionymi kruszywem.

 

lidzbark-warminski-wozlawki-01
lidzbark-warminski-wozlawki-00
lidzbark-warminski-wozlawki-02
lidzbark-warminski-wozlawki-03
lidzbark-warminski-wozlawki-04
lidzbark-warminski-wozlawki-05
lidzbark-warminski-wozlawki-06
lidzbark-warminski-wozlawki-07
lidzbark-warminski-wozlawki-08
lidzbark-warminski-wozlawki-09
lidzbark-warminski-wozlawki-10
lidzbark-warminski-wozlawki-11
lidzbark-warminski-wozlawki-12
lidzbark-warminski-wozlawki-13
lidzbark-warminski-wozlawki-14
lidzbark-warminski-wozlawki-15
lidzbark-warminski-wozlawki-16