A2 Cicibór-Borki

Obecnie rozpoczęliśmy prace na zadaniu „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec –węzeł „Cicibór” (z węzłem) odcinek VI od km ok. 561+440 do km ok. 580+190 z węzłem „Borki” o długości około 18,750 km”.

W ramach prac wykonujemy kompleksowo zbiorniki retencyjne, infiltracyjne i retencyjno-infiltracyjne oraz niecki infiltracyjne w ilości 15 sztuk. Roboty swoim zakresem obejmują: wykopy, ułożenie geowłókniny, wykonanie podsypki i rozłożenie geomembrany, dociążenie, ułożenie płyt ażurowych z wypełnieniem otworów kruszywem, zrobienie zjazdów z płyt JOMB, wykonanie nasypów, zrobienie kanalizacji deszczowej, montaż wylotów ze zbiornika, ułożenie schodów skarpowych oraz humusowanie z obsianiem traw.

 

wykop
wykop-2
krawezniki
geowloknina