A2 Gręzów-Swoboda

Prace wykonywane są na zadaniu „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce”, Odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem) o długości około 12,49 km”.

Realizowanych jest 19 zbiorników retencyjnych i odparowująco – infiltracyjnych. Na dnie i skarpach każdego zbiornika ułożona są płyty ażurowe z otworami wypełnionymi kruszywem. Pod nimi znajdują się kolejne warstwy konstrukcyjne takie jak, podsypka piaskowa, geowłóknina oraz zgrzewana geomembrana.

 

a2-grezow-swoboda-19
a2-grezow-swoboda-20
a2-grezow-swoboda-21
a2-grezow-swoboda-22
a2-grezow-swoboda-23
a2-grezow-swoboda-24
a2-grezow-swoboda-25
a2-grezow-swoboda-26
a2-grezow-swoboda-27
a2-grezow-swoboda-00
a2-grezow-swoboda-01
a2-grezow-swoboda-02
a2-grezow-swoboda-03
a2-grezow-swoboda-04
a2-grezow-swoboda-05
a2-grezow-swoboda-06
a2-grezow-swoboda-07
a2-grezow-swoboda-08
a2-grezow-swoboda-09
a2-grezow-swoboda-10
a2-grezow-swoboda-12
a2-grezow-swoboda-11
a2-grezow-swoboda-13
a2-grezow-swoboda-14
a2-grezow-swoboda-16
a2-grezow-swoboda-15
a2-grezow-swoboda-17
a2-grezow-swoboda-18