S61 Podborze-Śniadowo

Prace wykonywane są na zadaniu „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Budowa drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G].

Realizowanych jest 29 zbiorników. Woda z jezdni drogi ekspresowej i dróg dojazdowych poprzez system rowów, zbiorników retencyjnych, przepustów oraz elementy kanalizacji deszczowej odprowadzona została do cieku naturalnego rzeki Orz lub zbiorników retencyjno – infiltracyjnych.

W zależności od warunków geologicznych terenu – rodzaju zalegających warstw gruntów oraz poziomu zwierciadła wody gruntowej, wyróżniono trzy typy zbiorników retencyjnych: nieszczelne, szczelne i infiltracyjne.

Na dnie i skarpach każdego zbiornika ułożona jest geokrata grubości 10cm z otworami wypełnionymi kruszywem, pozostałe umocnienie zbiorników zależy od ich typu.

 

sniadowo-podborze-01
sniadowo-podborze-02
sniadowo-podborze-04
sniadowo-podborze-03
sniadowo-podborze-05
sniadowo-podborze-06
sniadowo-podborze-08
sniadowo-podborze-07
sniadowo-podborze-09
sniadowo-podborze-10
sniadowo-podborze-11
sniadowo-podborze-12
sniadowo-podborze-13
sniadowo-podborze-00